Tämä on Hannecraft EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.11.2021

1. Rekisterinpitäjä Hannecraft 3208397-1 info@hannecraft.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Kirsi Silventoinen info@hannecraft.fi 0442452430

3. Rekisterin nimi Hannecraft asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten. Kun teet vaikka tilauksen, sinulta kysytään tiettyjä henkilötietoja, kuten nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite, jotta tilaus osataan toimittaa perille.

5. Kuka käsittelee sinun tietojasi?

- sinä itse

- minä (Hannecraft yrittäjä)

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle.

6. Mitä oikeuksia sinulla on?

- oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

7. Henkilötietojen säilyttäminen

- verkkokaupassa viiden vuoden ajan

- sähköpostiarkistoissa seitsemän vuoden ajan

- kirjanpitoaineistoissa seitsemän vuoden ajan

8. Verkkoanalytiikka Käytämme verkkokaupassa sekä verkkosivuilla analytiikkatyökaluja, kuten Google Analytics ja Hotjar. Näitä käytetään mm. palvelun parantamiseen. Nämä keräävät esim. sijainnin, IP-osoitteen, laitetiedot, käyttöjärjestelmätiedot. Nämä eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja sinusta eikä niistä voi saada selville kenestäkään mitään tarkkoja tietoja.